Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Lliurament de la medalla de la ciutat o poble

Arribada dels convidats i lliurament d'un programa de l'acte. Col-locació dels convidats a la sala

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Lliurament de la medalla de la ciutat o poble

CARACTERÍSTIQUES.

Acte de reconeixement.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Persona o persones que reben la medalla (guardonades).

Relació de convidats dels guardonats.

Autoritats de fora del municipi.

Elements de cerimonial i d'organització

- Medalles.

- Embolcall i/o presentació.

- Elecció del text de dedicatòria i gravat (anvers i revers amb escut de l'Ajuntament, nom de la persona guardonada i data).

- Alcalde amb bastó de comandament i medalla corporativa.

- Ordenances vestits de gala i guants blancs.

- Text de l'acord de lliurament de la medalla de la vila pel ple de l'ajuntament.

- Banderes.

- Centre floral per a la presidència.

- Ram de flors per lliurar en mà.

- Llibre d'honor.

- Policia de gala a cada banda de la presidència.

Acollida.
Esquema . Acollida.

A la sala de l'acte.

Els altres membres del consistori rebran la resta de convidats.

El desenvolupament

Arribada dels convidats i lliurament d'un programa de l'acte.

Col-locació dels convidats a la sala.

Assignació de llocs preferents per a les famílies dels guardonats i per a aquests (si són molts, convé col-locar-los per ordre, de manera que se'ls faciliti la sortida per rebre la medalla).

Col-locació de la presidència a la taula. Parlaments:

- obertura de l'acte a càrrec de l'alcalde,

- paraules de l'instructor per tal de donar lectura a l'informe de l'expedient,

- lectura de l'acord adoptat pel ple concedint la medalla de la vila (a càrrec del secretari o instructor),

- lliurament de medalla/es,

- dansa, música o algun tipus d'espectacle,

- paraules d'agraïment d'un representant dels guardonats,

- possible conferència,

- paraules de cloenda de l'alcalde.

Refrigeri o àpat restringit.

El comiat

L'alcalde s'acomiadarà dels guardonats un per un al menjador o sala.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament de fotografies de l'acte als guardonats.

Enviament d'una còpia de l'acord de nomenament.

Enviament d'un recull de premsa.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: organización dels actes oficials TIPOLOGIA D'ACTES. Les corporacions locals són les encarregades d'organitzar molts dels actes oficials , no solament propis, sinó també d'altres institucions com ara entitats culturals, esportives

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Lliurament de premis CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. Sol ser un acte en què tothom està assegut. Convidats especials Autoritats del municipi i de fora relacionades amb l'acte. Guardonats (és convenient convocar-los abans

 • Tipos de mesas.

  Actes oficials: tipus de taules. Organizació de àpats Preparatius - Llista de convidats en funció de l'acte. - Llista dels confirmats i dels excusats per un ordre determinat (per exemple, primerament les autoritats i des-prés la resta de convidats

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.): - Síndic de Greuges. - Síndic major de la Sindicatura de Comptes. - Membre del Consell Consultiu de la Generalitat. - Delegat territorial

 • Esquema 1.

  Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament CARACTERÍSTIQUES Abans de l'acte de signatura Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol i Administració Municipal: els actes QUÈ COMUNIQUEM, COM HO FEM, I A QUI, QUAN, ON I PER QUÈ Els actes protocol-laris a l'Administració municipal són -com s'ha comentat anteriorment- un vehicle de comunicació de les institucions . Si ens imaginem