Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Característiques generals dels actes a l'Administració Municipal. I

Tipologia d'actes. Comvidats i participants. Precedéncies: actes oficials i actes militars

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: organización dels actes oficials

TIPOLOGIA D'ACTES.

Les corporacions locals són les encarregades d'organitzar molts dels actes oficials, no solament propis, sinó també d'altres institucions com ara entitats culturals, esportives i de prestigi de cada localitat a les quals ofereixen servei i col-laboració.

En relació amb la tipologia d'actes propis de l'Administració municipal, a part dels que es relacionen en les fitxes d'actes d'aquest manual, són característics l'acte de presa de possessió de l'alcalde, les festes majors i les processons. Tots aquests actes es realitzen segons les tradicions de cada localitat i seguint la reglamentació de què disposin, si escau.

Les festes del patró se solen iniciar amb un pregó presidit per l'alcalde i amb el pregoner a la seva dreta, el qual anunciarà l'inici de la festivitat amb el seu discurs. A continuació es duu a terme tota mena d'actes durant més d'un dia.

Per a les processons i els actes militars -en el cas que hi hagi aquesta tradició-, caldrà consultar les autoritats d'aquests estaments i arribar a preparar un protocol consensuat entre les dues parts.

CONVIDATS I PARTICIPANTS

Atès que els actes a la vida local ajuden a conservar els costums en els municipis i també fan participar els ciutadans en la vida col-lectiva, cal que les corporacions locals no oblidin de tenir en compte que, a banda dels membres que les componen (autoritats locals), potser altres autoritats no locals, procedents d'estaments de caràcter cultural, econòmic, social, religiós, esportiu o militar han de ser representades en un acte determinat.

Els col-lectius més freqüents en els actes oficials de l'Administració municipal són els següents:

- membres de la corporació.

- autoritats de municipis veïns (altres alcaldes, tinents d'alcalde, regidors, etc.).

- autoritats de l'Administració municipal, comarcal i estatal (diputats, representants de l'àrea metropolitana a la província de Barcelona), presidents dels consells comarcals, delegats territorials de la Generalitat, etc.

- autoritats religioses.

- autoritats militars.

- personal de l'Ajuntament.

- representants d'entitats municipals (associacions, federacions, casals, gremis, etc.).

- ciutadans en general o aplegats per criteris d'edat, professió, afecció, etc.

- convidats especials: convidat d'honor, mossèn, rector, jutge de pau, metge, etc.

- mitjans de comunicació: premsa, ràdio i televisió locals, comarcals, nacionals, estatals i especialitzades, agències de notícies, etc.

- altres col-lectius de convidats en funció del tipus d'actes (membres d'un patronat, guardonats, patrocinadors, col-laboradors, representants del món esportiu, cultural, econòmic, social, etc.)

- familiars del convidat d'honor (en el cas dels homenatges, aniversaris, pregons, etc.).

- autoritats i convidats de ciutats i pobles agermanats.

També, i en segons quins actes, hi ha funcionaris que fan d'auxiliars en el protocol i que utilitzen simbologia pròpia: principalment els policies locals vestits amb uniforme de gala com a servei d'honor a l'entrada de les portes en determinats actes; cobrint davant i darrere de la corporació en desfilades. Adquireixen també una gran importància les bandes de música i les de trompetes i tambors. En certes corporacions locals també disposen d'altres tipus d'auxiliars: macers i clariners.

Hi ha veïns que, per la tradició i els costums del municipi, poden adquirir un grau de consideració especial pel que representen. Els exemples més significatius són el jutge de pau, el metge d'una localitat de pocs habitants, les pubilles, els fills predilectes o adoptius, i el mossèn.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Difusió.

  Protocolo Municipal: organización acte elecció de fill predilecte CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Membres del consistori. Relació de convidats del fill predilecte. Representants d'entitats. Elements de cerimonial i d'organització

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Signatura de conveni CARACTERÍSTIQUES Acte que sol ser restringit. Convidats especials. Representants de les institucions signants . Persones del consistori i de fora que hagin estat relacionades amb els preparatius del conveni,

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: els actes. Simbología, lloc, els parlaments i recursos L'ordre de precedències que s'aplica en els actes municipals està determinat pel Reial decret 2099/1993 (Presidència) . Actes oficials. Reglament d'ordenació general de precedències

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrecs eclesiàstics Càrrecs eclesiàstics Abadessa: Rvdma. M. Abat: Rvdm. P. Administrador apostòlic, si no és bisbe: Il-lm. Sr. Arquebisbe: Excm. i Rvdm. Sr. Auditor de la Rota: Mons.

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Nadal, cavalcada de Reis Mags CARACTERÍSTIQUES Es fa el dia 5 de gener cap al vespre. Convidats especials Infants (d'institucions benèfiques o amb discapacitats o un altre criteri). Elements de cerimonial i d'organització - Banderes.