Logo Protocolo y Etiqueta

Àpats institucionals. II

Tipus de taules. Preparatius i organizació de àpats

Se lee en 2 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Actes oficials: tipus de taules. Organizació de àpats

Tipos de mesas.
Mesas. Tipos de mesas.

Tipos de mesas.
Mesas. Tipos de mesas.

Abans y difusió.
Abans. Abans y difusió.

Preparatius

- Llista de convidats en funció de l'acte.

- Llista dels confirmats i dels excusats per un ordre determinat (per exemple, primerament les autoritats i des-prés la resta de convidats per ordre alfabètic).

- Diferents llistes per grups de convidats i dels acompanyants per fer el "pentinat", és a dir, la llista única intercalant els convidats: un de cada grup, i aconseguir l'ordenació protocol-lària definitiva.

- Tria i decoració de la sala.

- Tria del menú i elaboració de la minuta.

- Distribució de taules i convidats sobre el paper.

- Col-locació de targetes amb el nom i tractament a les taules (a la dreta del plat; mai a sobre).

- Col-locació de plànols de les taules i de llistes per ordre alfabètic.

- Possibilitat de conèixer els discursos abans perquè vagin sincronitzats.

- Instruir el maître, el personal de suport i el fotògraf de les característiques de l'àpat i del seu desenvolupament, com també de la procedència dels convidats i el motiu de l'acte.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado