Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Correspondència administrativa. El saluda

És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda

El saluda

És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida. Té una estructura rígida i un estil marcadament formal.

Actualment es fa servir poc i es tendeix a substituir-lo per una targeta gran o per una carta. Només trameten saludes els alts càrrecs de l'Administració.

Dimensions del full: ISO A5.

Tractament personal

Emissor: tercera persona del singular: felicita, es complau, el seu agraïment.

Receptor: tercera persona del singular (vostè): ha enviat, li agraeix, la felicita, el seu nomenament. Noteu que no s'utilitzen els tractaments habituals en la documentació administrativa: la primera persona del singular per a l'emissor, i la segona del plural per al receptor.

Estructura i fraseologia

1. Càrrec de l'emissor (habitualment ja imprès).

2. Salutació: SALUDA (paraula sovint ja impresa en negreta).

3. Nucli del text: el primer element que s'ha d'escriure en aquest apartat és el nom de la persona que se saluda. És el complement directe de saludar; per tant, s'escriu sense la preposició a davant.

En són exemples:

la senyora [...] i es complau a invitar-la [...]

el senyor [...] i el felicita per [...]

el bon amic[...] i li agraeix [...]

4. Signatura:

Nom i cognoms (sovint ja impresos en negreta).

Rúbrica.

5. Comiat.

Generalment es fa servir la fórmula següent:

es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració.

O bé:

aprofitant l'avinentesa per a testimoniar-li la seva consideració.

6. Datació.

Cal fer la datació del document de la manera següent:

La població i la data se separen amb una coma. El nom del mes s'escriu amb lletres, i el dia del mes i l'any, amb xifres. No hi ha d'haver punt final.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de gener de 1993

Remarques

Aquest document no s'ha de fer servir per convocar una reunió.

Atès el caràcter protocol-lari i cerimoniós d'aquesta comunicació escrita, s'hi poden usar els tractaments de protocol pertinents.

Observeu que en aquest document s'ha d'utilitzar la tercera persona del singular tant per a l'emissor com per al receptor.

Saluda.
Esquema . Saluda.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocolo Municipal: Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes Article 1 La bandera d'Espanya simbolitza la nació ; és signe de sobirania, independència, unitat i integritat de

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Signatura de conveni CARACTERÍSTIQUES Acte que sol ser restringit. Convidats especials. Representants de les institucions signants . Persones del consistori i de fora que hagin estat relacionades amb els preparatius del conveni,

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.): - Síndic de Greuges. - Síndic major de la Sindicatura de Comptes. - Membre del Consell Consultiu de la Generalitat. - Delegat territorial

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Homenatge CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum. Convidats especials Membres del consistori . Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge: - familiars (escola, museu, laboratori,

 • Estructura 1.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La convocatòria La convocatòria És el document amb què habitualment es demana la presència d'algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu CARACTERÍSTIQUES. De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva. Convidats especials Autoritats de fora del municipi . Regidor de l'àrea. Representants d'entitats esportives