Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Correspondència administrativa. El saluda

És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda

El saluda

És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida. Té una estructura rígida i un estil marcadament formal.

Actualment es fa servir poc i es tendeix a substituir-lo per una targeta gran o per una carta. Només trameten saludes els alts càrrecs de l'Administració.

Dimensions del full: ISO A5.

Tractament personal

Emissor: tercera persona del singular: felicita, es complau, el seu agraïment.

Receptor: tercera persona del singular (vostè): ha enviat, li agraeix, la felicita, el seu nomenament. Noteu que no s'utilitzen els tractaments habituals en la documentació administrativa: la primera persona del singular per a l'emissor, i la segona del plural per al receptor.

Estructura i fraseologia

1. Càrrec de l'emissor (habitualment ja imprès).

2. Salutació: SALUDA (paraula sovint ja impresa en negreta).

3. Nucli del text: el primer element que s'ha d'escriure en aquest apartat és el nom de la persona que se saluda. És el complement directe de saludar; per tant, s'escriu sense la preposició a davant.

En són exemples:

la senyora [...] i es complau a invitar-la [...]

el senyor [...] i el felicita per [...]

el bon amic[...] i li agraeix [...]

4. Signatura:

Nom i cognoms (sovint ja impresos en negreta).

Rúbrica.

5. Comiat.

Generalment es fa servir la fórmula següent:

es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració.

O bé:

aprofitant l'avinentesa per a testimoniar-li la seva consideració.

6. Datació.

Cal fer la datació del document de la manera següent:

La població i la data se separen amb una coma. El nom del mes s'escriu amb lletres, i el dia del mes i l'any, amb xifres. No hi ha d'haver punt final.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de gener de 1993

Remarques

Aquest document no s'ha de fer servir per convocar una reunió.

Atès el caràcter protocol-lari i cerimoniós d'aquesta comunicació escrita, s'hi poden usar els tractaments de protocol pertinents.

Observeu que en aquest document s'ha d'utilitzar la tercera persona del singular tant per a l'emissor com per al receptor.

Saluda.
Esquema . Saluda.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu CARACTERÍSTIQUES. De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva. Convidats especials Autoritats de fora del municipi . Regidor de l'àrea. Representants d'entitats esportives

 • Esquema PM Barcelona.

  Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal PLANTEJAMENT És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi

 • Estructura de una invitació.

  Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Lliurament de premis CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. Sol ser un acte en què tothom està assegut. Convidats especials Autoritats del municipi i de fora relacionades amb l'acte. Guardonats (és convenient convocar-los abans

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: els actes i els discursos. Amfitrió i convidats CARACTERÍSTIQUES Segons el tipus d'acte, el format del discurs variarà : pregó, discurs/brindis, presentació formal, paraules d'inauguració o de cloenda de l'acte. Abans de l'acte Preparatius

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de les banderes y Reglament de l'ús de la bandera d'Espanya Ordre de les banderes de diferents Estats a l'Estat espanyol (Es col-loquen per ordre alfabètic del nom dels Estats, en l'idioma espanyol.) Ordre de les banderes dels

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils Càrrees civils Advocat de l'Estat: Illm. Sr. / Illma. Sra. Alcalde de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra. Alcalde de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Illm. Sr.