Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Àpats institucionals. I

La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. El cerimonial: usos i costums, ornamentació i elements de la simbologia

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Organizació de apats

CARACTERÍSTIQUES.

La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats.

Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.

A l'Estat espanyol se segueix el criteri de col-locació francès en taules.

La presidència ha de ser única; o bé doble en taula rectangular quan assisteixin dues autoritats d'igual categoria, i també en els casos d'autoritat superior i una altra d'inferior que convida, a qui per ser l'amfitrió li correspon l'honor d'una presidència. En aquest cas, es col-loquen les dues presidències l'una davant de l'altra, i la resta de convidats en aspa, alternant les dretes i les esquerres dels presidents de taula o del president de taula i el convidat d'honor.

La persona que presideix ocuparà un lloc de la taula presidencial que estigui davant de l'entrada o de les finestres.

La distribució de convidats es farà a partir de la presidència, seguint el criteri de situar els comensals per ordre de precedència, alternant-los a dreta i esquerra.

En el cas de taules presidencials rectangulars, s'intentarà no col-locar comensals a les puntes i que les senyores no estiguin als extrems.

En el cas d'un àpat amb taules múltiples, les precedències les marcarà la major o menor proximitat a la presidència.

Les senyores amb càrrec ocupen el lloc que oficialment els correspon; no essent així el consort, que l'ocuparà segons el seu propi rang.

També poden tenir lloc àpats amb diverses taules i sense taula presidencial. En aquest cas, cada taula haurà d'estar presidida per una personalitat propera a l'amfitrió (l'alcalde), en aquest cas la resta de membres del consistori.

El cerimonial: usos i costums, ornamentació i elements de la simbología

És prudent oferir un aperitiu abans de l'àpat per fer més agradable i amena l'arribada dels convidats i també per poder corregir i arreglar imprevistos en la col-locació de taules.

Cal tenir en compte els aspectes culturals, d'idioma, folklòrics i tradicionals del lloc de celebració de l'àpat i del dels convidats.

En els municipis de pocs habitants, és més freqüent no separar les parelles. Per contra, en els àpats institucionals solemnes és recomana fer-ho.

Tipus de taules

Segons el local, el tipus d'àpat i el nombre de convidats, s'escollirà el tipus de taules a col-locar: rodona, rectangular, ovalada, en forma d'-U-, en forma de "pinta", o diverses taules combinades (especialment per a banquets, sopars de gala, etc.).

Tipos de mesa.
Mesas. Tipos de mesa.

 

Tipos de mesas.
Mesas. Tipos de mesas.

 

Tipos de mesas.
Mesas . Tipos de mesas.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu CARACTERÍSTIQUES. De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva. Convidats especials Autoritats de fora del municipi . Regidor de l'àrea. Representants d'entitats esportives

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Nadal, cavalcada de Reis Mags CARACTERÍSTIQUES Es fa el dia 5 de gener cap al vespre. Convidats especials Infants (d'institucions benèfiques o amb discapacitats o un altre criteri). Elements de cerimonial i d'organització - Banderes.

 • Biblioteca

  Listado de referencias bibliográficas consultadas para la redacción del manual de Protocolo de Barcelona BIBLIOGRAFIA. BOE, Real Decreto 4 agosto 1983, núm. 2099/1983 . Presidencia. ACTOS OFICIALES. Reglamento de Ordenación General de Precedencias en

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: els actes. Simbología, lloc, els parlaments i recursos L'ordre de precedències que s'aplica en els actes municipals està determinat pel Reial decret 2099/1993 (Presidència) . Actes oficials. Reglament d'ordenació general de precedències

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Lliurament de premis CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. Sol ser un acte en què tothom està assegut. Convidats especials Autoritats del municipi i de fora relacionades amb l'acte. Guardonats (és convenient convocar-los abans

 • Saluda.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda El saluda És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees académics Càrrees académics Degá de facultat : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Director d'escola universitària : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Gerent d'universitat : - Illm. Sr. / Illma.

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'unes instal-lacions CARACTERÍSTIQUES Inauguració real o oficial . És habitual fer una tallada de cinta i/o descobriment d'una placa i/o un recorregut per les instal-lacions. Convidats especials Autoritats de fora del