Logo Protocolo y Etiqueta

Introducció Manual Protocol Municipal

Plantejament. A qui va adreçat. Metodología. El desenvolupament ben planificat...

Se lee en 3 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal

PLANTEJAMENT

És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi i les persones a les quals s'hagi convidat especialment per a aquella ocasió: autoritats locals, comarcals o d'un altre àmbit, representants d'institucions, mitjans de comunicació, etc.

Per assegurar l'èxit dels actes institucionals, cal treballar en els tres vessants següents:

- els aspectes pròpiament organitzatius,

- el protocol,

- el tracte personalitzat als assistents a un acte en funció del col-lectiu a què pertanyen i del motiu pel qual hi assisteixen.

El desenvolupament ben planificat d'aquests tres aspectes dóna com a resultat final la realització d'actes institucionals reeixits, els quals projecten una imatge positiva de la institució.

A QUI VA ADREÇAT

La Diputació de Barcelona ha elaborat aquest manual perquè l'organització dels actes protocol-laris sigui més fàcil per a les persones que l'han de portar a terme, especialment quan aquestes persones no són tècniques en la matèria i es troben davant la urgència i la responsabilitat de prepararlos.

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions determinades que es donen en l'Administració local. S'hi ha reflectit una varietat d'actes característics d'aquest tipus d'administració, que pretenen servir d'orientació del personal dels ajuntaments, especialment d'aquells en què no hi ha un servei propi de protocol o relacions externes.

METODOLOGIA

El contingut d'aquest manual és el fruit de molts cursos de protocol municipal impartits, a la província de Barcelona, per la professora Mercedes Piera, de la consultoria Imago Grup, empresa especialitzada en consultoria i formació per a l'Administració pública.

El document està basat en les experiències pràctiques dels alumnes treballades a classe, en bibliografia diversa i en la mateixa experiència de la consultora.

Tota aquesta informació ha estat compilada, seleccionada, redactada i ordenada amb el criteri metodològic que es descriu a continuació.

Parts del document

El document consta de dues parts:

- Informació de caràcter general.

- Fitxes pràctiques individuals dels actes més representatius de l'Administració local.

Les fitxes han estat elaborades seguint l'ordre cronològic en l'organització d'actes: abans, durant i després de l'esdeveniment. S'han elaborat de manera esquemàtica per donar agilitat a la consulta i tenint en compte que cada acte es pot resoldre de diferents maneres. En el manual se n'ha escollit una per tipus d'acte, que no necessàriament ha de ser sempre la millor.

L'esquema que s'ha utilitzat per elaborar les fitxes és el següent:

Esquema PM Barcelona.
Esquema. Esquema PM Barcelona.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado