Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol. I

Tractaments Civils. La Corona. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de l'Administració

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Tractaments de protocol

Tractaments Civils

La Corona

Tindran el tractament de SA MAJESTAT: Reis d'Espanya.

Tindran el tractament d'ALTESA REIAL: Prínceps d'Espanya.

Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de l'Administració

Tindran el tractament de MOLT HONORABLE SENYOR/A (M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.):

- President de la Generalitat.

- President del Parlament de Catalunya.

- Expresident de la Generalitat de Catalunya i del Parlament.

Tindran el tractament d'HONORABLE SENYOR/A (Hble. Sr. / Hble. Sra.):

- Consellers i exconsellers de la Generalitat.

- President del Consell Consultiu.

- Cònsols.

Tindran el tractament d'EXCEL-LENTÍSSIM/A SENYOR/A (Excm. Sr. / Excma. Sra.):

- President i vicepresident del Govern.

- Ministres del Govern.

- President del Congrés de Diputats.

- President de la Cambra del Senat.

- President del Tribunal Constitucional.

- President de Govern de comunitat autònoma (llevat del de Catalunya).

- Alcalde de Madrid i Barcelona.

- President del Consell General del Poder Judicial.

- Expresidents del Govern.

- Cap de l'oposició (Govern central).

- Delegat del Govern a la comunitat autònoma.

- Fiscal general de l'Estat.

- Defensor del Poble.

- Secretaris d'Estat.

- Cap de la Casa de Sa Majestat el Rei.

- Secretari general de la Casa de Sa Majestat el Rei.

- President del Consell Suprem Justícia Militar.

- President de la Junta de Caps d'Estat Major de l'Exèrcit.

- Diputats (Congrés).

- Senadors (a títol personal amb caràcter vitalici, art. 23 del Reglament del Senat).

- Eurodiputats.

- President del Tribunal Superior de Justícia.

- Ambaixadors.

- Presidents de les diputacions de Madrid i de Barcelona.

- Presidents de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Madrid i de Barcelona.

- Governador militar.

- Vicerectors d'universitat.

- President d'audiència territorial.

- Fiscal d'audiència territorial.

- Membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

- Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts.

- Persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi.

- President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

- President de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

- President de la Reial Acadèmia de Farmàcia.

- President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

- President de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

- President del Parlament Europeu.

- Tots els excàrrecs elegits per sufragi universal que ocupaven un càrrec durant el mandat anterior.

- Presidents i expresidents dels altres organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin Barcelona per capital.

Tindran el tractament d'EXCEL-LENTÍSSIM/A i MAGNÍFIC/A SENYOR/A (Excm. i Mgfc. Sr. / Excma. i Mgfca. Sra.):

- Rectors d'universitat.

Tindran el tractament d'IL-LUSTRÍSSIM/A SENYOR/A (Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.):

- Director general (Govern central).

- Alcaldes (llevat dels de Madrid i Barcelona).

- President de la Diputació (Girona, Tarragona i Lleida).

- Delegat regional o provincial de qualsevol ministeri.

- President de consell comarcal.

- Secretari general de l'Ajuntament de Barcelona.

- Secretari general de la Diputació de Barcelona.

- Interventor de la Diputació de Barcelona.

- Director d'escola universitària.

- Degà de facultat.

- President d'audiència provincial.

- Fiscal d'audiència provincial.

- Tinents d'alcalde i regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

- Diputats provincials de Barcelona.

- President de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, de Tarragona i de Lleida.

- Síndic president de la Borsa de Barcelona.

- Comissaris de Policia.

- Cap provincial de Trànsit.

- Cap superior de Policia.

- Advocat de l'Estat.

- Cap provincial de Correus i Telègrafs.

- Degà del Col-legi Oficial d'Advocats.

- Degà del Col-legi Oficial de Notaris.

- Degà del Col-legi Oficial de Procuradors.

- Degà del Col-legi Oficial de Registradors de la Propietat Fiscal.

- Magistrat d'audiència provincial.

- Magistrat del Tribunal Superior de Justícia.

- Magistrat jutge.

- Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

- Membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

- President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

- Secretari de diputació provincial.

- Sotsdelegat regional o provincial de ministeri.

- Sotsdirector general de conselleria (llevat de Catalunya).

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Homenatge CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum. Convidats especials Membres del consistori . Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge: - familiars (escola, museu, laboratori,

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Esquema PM Barcelona.

  Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal PLANTEJAMENT És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Difusió.

  Protocolo Municipal: organización acte elecció de fill predilecte CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Membres del consistori. Relació de convidats del fill predilecte. Representants d'entitats. Elements de cerimonial i d'organització

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.