Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol. I

Tractaments Civils. La Corona. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de l'Administració

Se lee en 4 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Tractaments de protocol

Tractaments Civils

La Corona

Tindran el tractament de SA MAJESTAT: Reis d'Espanya.

Tindran el tractament d'ALTESA REIAL: Prínceps d'Espanya.

Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de l'Administració

Tindran el tractament de MOLT HONORABLE SENYOR/A (M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.):

- President de la Generalitat.

- President del Parlament de Catalunya.

- Expresident de la Generalitat de Catalunya i del Parlament.

Tindran el tractament d'HONORABLE SENYOR/A (Hble. Sr. / Hble. Sra.):

- Consellers i exconsellers de la Generalitat.

- President del Consell Consultiu.

- Cònsols.

Tindran el tractament d'EXCEL-LENTÍSSIM/A SENYOR/A (Excm. Sr. / Excma. Sra.):

- President i vicepresident del Govern.

- Ministres del Govern.

- President del Congrés de Diputats.

- President de la Cambra del Senat.

- President del Tribunal Constitucional.

- President de Govern de comunitat autònoma (llevat del de Catalunya).

- Alcalde de Madrid i Barcelona.

- President del Consell General del Poder Judicial.

- Expresidents del Govern.

- Cap de l'oposició (Govern central).

- Delegat del Govern a la comunitat autònoma.

- Fiscal general de l'Estat.

- Defensor del Poble.

- Secretaris d'Estat.

- Cap de la Casa de Sa Majestat el Rei.

- Secretari general de la Casa de Sa Majestat el Rei.

- President del Consell Suprem Justícia Militar.

- President de la Junta de Caps d'Estat Major de l'Exèrcit.

- Diputats (Congrés).

- Senadors (a títol personal amb caràcter vitalici, art. 23 del Reglament del Senat).

- Eurodiputats.

- President del Tribunal Superior de Justícia.

- Ambaixadors.

- Presidents de les diputacions de Madrid i de Barcelona.

- Presidents de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Madrid i de Barcelona.

- Governador militar.

- Vicerectors d'universitat.

- President d'audiència territorial.

- Fiscal d'audiència territorial.

- Membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

- Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts.

- Persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi.

- President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

- President de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

- President de la Reial Acadèmia de Farmàcia.

- President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

- President de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

- President del Parlament Europeu.

- Tots els excàrrecs elegits per sufragi universal que ocupaven un càrrec durant el mandat anterior.

- Presidents i expresidents dels altres organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin Barcelona per capital.

Tindran el tractament d'EXCEL-LENTÍSSIM/A i MAGNÍFIC/A SENYOR/A (Excm. i Mgfc. Sr. / Excma. i Mgfca. Sra.):

- Rectors d'universitat.

Tindran el tractament d'IL-LUSTRÍSSIM/A SENYOR/A (Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.):

- Director general (Govern central).

- Alcaldes (llevat dels de Madrid i Barcelona).

- President de la Diputació (Girona, Tarragona i Lleida).

- Delegat regional o provincial de qualsevol ministeri.

- President de consell comarcal.

- Secretari general de l'Ajuntament de Barcelona.

- Secretari general de la Diputació de Barcelona.

- Interventor de la Diputació de Barcelona.

- Director d'escola universitària.

- Degà de facultat.

- President d'audiència provincial.

- Fiscal d'audiència provincial.

- Tinents d'alcalde i regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

- Diputats provincials de Barcelona.

- President de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, de Tarragona i de Lleida.

- Síndic president de la Borsa de Barcelona.

- Comissaris de Policia.

- Cap provincial de Trànsit.

- Cap superior de Policia.

- Advocat de l'Estat.

- Cap provincial de Correus i Telègrafs.

- Degà del Col-legi Oficial d'Advocats.

- Degà del Col-legi Oficial de Notaris.

- Degà del Col-legi Oficial de Procuradors.

- Degà del Col-legi Oficial de Registradors de la Propietat Fiscal.

- Magistrat d'audiència provincial.

- Magistrat del Tribunal Superior de Justícia.

- Magistrat jutge.

- Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

- Membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

- President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

- Secretari de diputació provincial.

- Sotsdelegat regional o provincial de ministeri.

- Sotsdirector general de conselleria (llevat de Catalunya).

 

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado