Logo Protocolo y Etiqueta

Característiques generals dels actes a l'Administració Municipal. II

És de vital importància que tots els implicats en l'organització coneguin la informació referent a cadascun dels concurrents a l'acte i la seva relació amb aquest per tal de coincidir a l'hora d'elaborar les precedències

Se lee en 4 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: els actes. Simbología, lloc, els parlaments i recursos

L'ordre de precedències que s'aplica en els actes municipals està determinat pel Reial decret 2099/1993 (Presidència). Actes oficials. Reglament d'ordenació general de precedències a l'Estat. I pels reglaments que han elaborat determinats ajuntaments, i les tradicions, usos i costums del municipi. També caldrà tenir en compte la naturalesa i la finalitat de l'acte, l'antiguitat de les entitats, el nombre d'habitants d'un municipi i altres criteris objectius per determinar l'ordre de prelació dels concurrents en un acte.

Qualsevol ordenació que s'estableixi al llarg de l'acte (en documents escrits, en la col-locació, en els parlaments, etc.), és convenient que l'Ajuntament convocant la faci saber a les altres institucions implicades a través del responsable de protocol o persona al capdavant de l'organització de l'acte, per tal de donar oportunitat a prendre decisions en consens, cas que hi hagués punts de vista diferents.

És de vital importància que tots els implicats en l'organització coneguin la informació referent a cadascun dels concurrents a l'acte i la seva relació amb aquest per tal de coincidir a l'hora d'elaborar les precedències.

En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, malgrat que està en fase de revisió, encara és vigent el Decret 189/1981, pel qual s'estableixen les normes de protocol i cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Atès que hi ha articles del Reial decret i del Decret de la Generalitat que no coincideixen i en el cas que no s'arribés a un consens entre les institucions representades en un acte, el responsable de protocol de l'Excma. Diputació de Barcelona pot orientar sobre quina solució cal adoptar, tot i que habitualment això no representa cap conflicte. Al capdavall, el cap de protocol de la Generalitat de Catalunya és qui pot determinar un ordre de prelació en l'àmbit de Catalunya.

SIMBOLOGIA: simbòlics del cerimonial

Quant als elements simbòlics del cerimonial propi de les corporacions locals, destaquem la utilització de la bandera del municipi i l'escut heràldic en actes oficials, del domàs a les balconades i del logotip en invitacions.

Diversos ajuntaments tenen reglamentat, recollint tradicions antigues, els atributs que porten com a signe d'autoritat els membres de la corporació: la medalla corporativa i la insígnia de solapa; el bastó de comandament i el faixí per a alguns d'ells (alcaldes i tinents d'alcalde, entre d'altres).

LLOC

Quant al lloc de realització dels actes, si tenen lloc a les dependències de la casa de la vila, és freqüent organitzar-los a la sala de plens, espai que la majoria de consistoris tenen com a sala amb una decoració acurada, o bé en un altre espai adient segons les possibilitats de cada edifici.

També és freqüent la utilització dels casals de cultura, teatres, auditoris, pavellons esportius i altres recintes municipals per fer-hi actes protocol-laris. De totes maneres, és costum de l'amfitrió rebre les autoritats i els convidats especials a la casa consistorial i després desplaçarse fins a les altres dependències.

Uns altres tipus d'actes, de caire eminentment popular (inauguració de carrers, places, mercats, etc.), tenen lloc en espais oberts proveïts o no d'un envelat, on cal una major coordinació per part de totes les parts implicades i una millor previsió de tots els aspectes organitzatius i protocol-laris.

ELS PARLAMENTS

L'ordre dels parlaments en els actes municipals és l'habitual de qualsevol acte protocol-lari:

L'alcalde, com a amfitrió, presideix

1. L'alcalde del municipi amfitrió obre l'acte i dóna la benvinguda.
2. Dóna la paraula a les persones que han d'intervenir.
3. I, per fi, tanca l'acte amb el parlament de cloenda.

Seguint aquest ordre de parlaments i en funció de les autoritats concurrents a l'acte, també es tendeix a modificar l'ordre de la manera següent:

L'alcalde cedeix la presidència.

1. L'alcalde del municipi amfitrió obre l'acte i dóna la benvinguda.
2. Dóna la paraula a les persones que han d'intervenir i cedeix la presidència de l'acte a una altra autoritat.
3. L'autoritat a qui s'ha cedit la presidència fa el discurs de cloenda.

Finalment, cal subratllar que també és freqüent en l'àmbit municipal que una persona aliena a la presidència -periodista, actor, mestre, etc.- faci de presentador/conductor de l'acte i sigui aquesta persona qui anunci el torn de paraules.

RECURSOS HUMANS

En la majoria d'actes protocol-laris a l'Administració local hi ha diverses persones que prenen part en l'organització i desenvolupament:

- tècnics de l'àrea corresponent,

- secretari de l'alcalde,

- cap de protocol o persona a qui corresponen aquestes tasques,

- ordenances,

- guàrdia urbana,

- fotògraf.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado