Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Acte d'agermanament

Presidència d'honor del comitè a càrrec de l'alcalde, comitè que estarà format per una representació de la corporació municipal i delegats de les associacions locals...

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament

CARACTERÍSTIQUES

Abans de l'acte de signatura

Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes que han elaborat l'Ajuntament i un comitè d'agermanament.

Presidència d'honor del comitè a càrrec de l'alcalde, comitè que estarà format per una representació de la corporació municipal i delegats de les associacions locals, econòmiques, culturals, esportives i d'altres entitats.

Elaboració dels projectes i programes. Elaboració de pressupost.

ACTE

Acte de signatura d'un protocol d'agermanament

És un acte que pot ser en resposta a la invitació rebuda a l'altra ciutat o poble o bé pot ser la primera visita oficial després de trobades i gestions prèvies realitzades pel comitè d'agermanament.

Aquests actes solen ser participatius, i és important emmarcar-los en altres activitats populars que el municipi ja té programades, com ara les festes patronals.

Acte oficial d'agermanament

Esquema 1.
Esquema. Esquema 1.

 

Convidats especials

- Alcalde del municipi agermanat.

- Membres de la comitiva del municipi agermanat.

- President del consell comarcal i altres autoritats de fora del municipi. 

Elements de cerimonial i d'organització

- Obsequi institucional.

- Embolcall i/o presentació.

- Pergamí o document acreditatiu de l'acte de signatura.

- Plomes o bolígrafs de certa qualitat.

- Banderes dels dos països.

- Cintes de colors de les banderes.

- Domàs per a la taula presidencial o per al balcó.

- Centre de flors.

- Traductor, traduccions.

Preparatius

- Elaboració del preprograma per enviar a Brussel-les i per a la sol-licitud de subvenció.

- Programa definitiu.

- Reunions del comitè d'agermanament i col-loquis populars per donar a conèixer el projecte.

- Publicació de notícies referents a l'agermanament durant els mesos previs a l'acte, per crear interès i informar els veïns.

- Possibilitat de contactar amb famílies que viuen al municipi i són d'origen del país agermanat, per implicar-les en l'acte, fer intercanvis, etc.

Esquema 2.
Esquema. Esquema 2.

El desenvolupament

- Vi d'honor (o un altre refrigeri en funció de l'hora) als visitants.

- Visita a la casa de la vila.

- Arribada d'assistents i lliurament d'un programa de l'acte.

- Col-locació dels assistents a la sala.

- Llocs preferents per als convidats especials.

- Col-locació de la presidència a la taula.

- Parlaments:

- benvinguda de l'alcalde (traducció),

- parlament de l'alcalde del municipi agermanat (traducció),

- paraules de l'alcalde del municipi amfitrió (traducció),

- signatura del protocol d'agermanament (en aquest moment els presidents dels comitès i els regidors dels dos ajuntaments pugen i es col-loquen al voltant de la taula presidencial, per fer de testimonis de la signatura),

- lliurament i intercanvi d'obsequis, plaques, etc. (possibles parlaments dels presidents dels comitès d'agermanament),

- refrigeri o àpat restringit (L'acte d'agermanament sol durar més d'un dia; cal tenir un programa d'activitats complet coincidint amb festivitats del municipi amfitrió).

El comiat

L'alcalde acompanyarà a la porta d'entrada la comitiva del municipi agermanat.

Esquema 3.
Esquema. Esquema 3.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Tipos de mesa.

  Protocol Municipal: Organizació de apats CARACTERÍSTIQUES. La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.

 • Difusió.

  Protocolo Municipal: organización acte elecció de fill predilecte CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Membres del consistori. Relació de convidats del fill predilecte. Representants d'entitats. Elements de cerimonial i d'organització

 • Difusió.

  Protocol Municipal: acte col-locació d'una primera pedra CARACTERÍSTIQUES. - Simbólic. - A l'aire lliure o combinat amb espai tancat. - A peu dret. - Curt. Convidats Membres del consistori . Te puede interesar: Tratamientos generales en catalán. Administración

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Diputació Barcelona: Manual Protocol Municipal Entre les múltiples definicions que hi ha de protocol, potser la més propera al Manual que avui us presentem sigui aquella que diu que és un conjunt de normes de cortesia que cal seguir en el desenvolupament

 • Estructura de una invitació.

  Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Nadal, cavalcada de Reis Mags CARACTERÍSTIQUES Es fa el dia 5 de gener cap al vespre. Convidats especials Infants (d'institucions benèfiques o amb discapacitats o un altre criteri). Elements de cerimonial i d'organització - Banderes.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: organización dels actes oficials TIPOLOGIA D'ACTES. Les corporacions locals són les encarregades d'organitzar molts dels actes oficials , no solament propis, sinó també d'altres institucions com ara entitats culturals, esportives

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.