Logo Protocolo y Etiqueta

Acte d'agermanament

Presidència d'honor del comitè a càrrec de l'alcalde, comitè que estarà format per una representació de la corporació municipal i delegats de les associacions locals...

Se lee en 3 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament

CARACTERÍSTIQUES

Abans de l'acte de signatura

Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes que han elaborat l'Ajuntament i un comitè d'agermanament.

Presidència d'honor del comitè a càrrec de l'alcalde, comitè que estarà format per una representació de la corporació municipal i delegats de les associacions locals, econòmiques, culturals, esportives i d'altres entitats.

Elaboració dels projectes i programes. Elaboració de pressupost.

ACTE

Acte de signatura d'un protocol d'agermanament

És un acte que pot ser en resposta a la invitació rebuda a l'altra ciutat o poble o bé pot ser la primera visita oficial després de trobades i gestions prèvies realitzades pel comitè d'agermanament.

Aquests actes solen ser participatius, i és important emmarcar-los en altres activitats populars que el municipi ja té programades, com ara les festes patronals.

Acte oficial d'agermanament

Esquema 1.
Esquema. Esquema 1.

Convidats especials

- Alcalde del municipi agermanat.

- Membres de la comitiva del municipi agermanat.

- President del consell comarcal i altres autoritats de fora del municipi.

Elements de cerimonial i d'organització

- Obsequi institucional.

- Embolcall i/o presentació.

- Pergamí o document acreditatiu de l'acte de signatura.

- Plomes o bolígrafs de certa qualitat.

- Banderes dels dos països.

- Cintes de colors de les banderes.

- Domàs per a la taula presidencial o per al balcó.

- Centre de flors.

- Traductor, traduccions.

Preparatius

- Elaboració del preprograma per enviar a Brussel-les i per a la sol-licitud de subvenció.

- Programa definitiu.

- Reunions del comitè d'agermanament i col-loquis populars per donar a conèixer el projecte.

- Publicació de notícies referents a l'agermanament durant els mesos previs a l'acte, per crear interès i informar els veïns.

- Possibilitat de contactar amb famílies que viuen al municipi i són d'origen del país agermanat, per implicar-les en l'acte, fer intercanvis, etc.

Esquema 2.
Esquema. Esquema 2.

El desenvolupament

- Vi d'honor (o un altre refrigeri en funció de l'hora) als visitants.

- Visita a la casa de la vila.

- Arribada d'assistents i lliurament d'un programa de l'acte.

- Col-locació dels assistents a la sala.

- Llocs preferents per als convidats especials.

- Col-locació de la presidència a la taula.

- Parlaments:

- benvinguda de l'alcalde (traducció),

- parlament de l'alcalde del municipi agermanat (traducció),

- paraules de l'alcalde del municipi amfitrió (traducció),

- signatura del protocol d'agermanament (en aquest moment els presidents dels comitès i els regidors dels dos ajuntaments pugen i es col-loquen al voltant de la taula presidencial, per fer de testimonis de la signatura),

- lliurament i intercanvi d'obsequis, plaques, etc. (possibles parlaments dels presidents dels comitès d'agermanament),

- refrigeri o àpat restringit (L'acte d'agermanament sol durar més d'un dia; cal tenir un programa d'activitats complet coincidint amb festivitats del municipi amfitrió).

El comiat

L'alcalde acompanyarà a la porta d'entrada la comitiva del municipi agermanat.

Esquema 3.
Esquema. Esquema 3.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado