Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Els actes a l'Aministració Municipal

Des del moment en què un ajuntament decideix que un fet susceptible de ser comunicat es transformi en un acte, caldrà adaptar tots els elements de l'esdeveniment

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol i Administració Municipal: els actes

QUÈ COMUNIQUEM, COM HO FEM, I A QUI, QUAN, ON I PER QUÈ

Els actes protocol-laris a l'Administració municipal són -com s'ha comentat anteriorment- un vehicle de comunicació de les institucions.

Si ens imaginem que un mateix fet (per exemple, l'atorgament d'un premi al veí d'un municipi) podria perfectament comunicarse per escrit al guardonat, felicitar-lo per carta i rebre'l en privat per donar-li el premi, hauríem aconseguit l'objectiu essencial, que en aquest cas és felicitar i premiar el guanyador. O, per contra, ens imaginem que volem organitzar un acte públic en què es reconeguin els mèrits d'aquesta persona i es requereixi la participació d'altres parts, ens adonem que la manera de comunicar, és a dir, el com comuniquem, transmet missatges diferents en un cas i en l'altre.

És clar que en el segon exemple es vol donar una projecció més forta al premi, fer-lo més solemne, i es vol donar a conèixer que hi ha hagut unes institucions que han promogut una activitat -el premi-; que hi ha veïns que hi han participat; que hi ha entitats i persones que hi han col-laborat -membres del jurat, patrocinadors-, i, finalment, que hi ha un guanyador que mereix ser premiat.

Des del moment en què un ajuntament decideix que un fet susceptible de ser comunicat es transformi en un acte, caldrà adaptar tots els elements de l'esdeveniment -els tipus de convidats, el lloc de realització, els missatges que cal donar, la data més adient i de quina manera es transmet- al fet comunicatiu.

Els actes no poden ser estàndards. Cada acte és un repte per ell mateix, i la seva resolució pot variar només pel fet que un element sigui diferent. Un mateix acte, amb tots els components iguals però amb una simple variació en la presidència, pot fer variar el protocol que cal seguir.

És per aquest motiu que aquest manual està pensat com una eina de consulta i orientació en què s'ha intentat extreure de la pràctica habitual unes conclusions que poden servir de model i de punt de partida, però després caldrà reflexionar sobre les circumstàncies i particularitats de cada municipi, de les seves tradicions, de les persones concurrents a l'acte, de la naturalesa i finalitat d'aquest acte i del grau de solemnitat que es vulgui donar a la resolució definitiva de l'acte protocol-lari.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de les banderes y Reglament de l'ús de la bandera d'Espanya Ordre de les banderes de diferents Estats a l'Estat espanyol (Es col-loquen per ordre alfabètic del nom dels Estats, en l'idioma espanyol.) Ordre de les banderes dels

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu CARACTERÍSTIQUES. De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva. Convidats especials Autoritats de fora del municipi . Regidor de l'àrea. Representants d'entitats esportives

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tractaments Civils La Corona Tindran el tractament de SA MAJESTAT : Reis d'Espanya. Tindran el tractament d'ALTESA REIAL : Prínceps d'Espanya. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de

 • Estructura de una invitació.

  Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Difusió.

  Protocol Municipal: acte col-locació d'una primera pedra CARACTERÍSTIQUES. - Simbólic. - A l'aire lliure o combinat amb espai tancat. - A peu dret. - Curt. Convidats Membres del consistori . Te puede interesar: Tratamientos generales en catalán. Administración

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la