Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Inauguració d'un acte esportiu

Benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal. L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu

CARACTERÍSTIQUES.

De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Autoritats de fora del municipi.

Regidor de l'àrea.

Representants d'entitats esportives (presidents, expresidents, membres, etc.).

Participants en l'acte esportiu (esportistes, àrbitres, veterans, infants, etc.).

Elements de cerimonial i/o d'organització

- Megafonia.

- Taula presidencial en una sala o pavelló adaptat, o bé tarima si l'acte és a peu dret.

- Entarimat.

- Pòdium.

- Cadires.

- Tribuna i pòdium.

- Tancament de l'espai (cordó, jardineres, cadenes, etc.).

- Banderes.

- Placa (en el cas d'una inauguració o homenatge).

- Trofeus i medalles (en el cas de competicions).

- Himnes (si escau).

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidts al lloc de l'acte

A la casa de la vila

Salutacions amb les primeres autoritats.

Recepció a la sala de plens o al despatx de l'alcalde.

Lliurament de l'obsequi institucional.

Signatura al llibre d'honor.

Desplaçament i/o comitiva amb les primeres autoritats al lloc de l'acte (a peu o amb cotxe en funció de la distància, condicions meteorològiques, mesures de seguretat, etc.).

Al lloc de l'acte

Arribada dels convidats.

Col-locació dels convidats a la sala.

Col-locació de la presidència (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments (opció A):

- benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal,

- parlaments dels representants de les institucions implicades (de menys rang a més o seguint un ordre lògic),

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) en una competició esportiva,

- descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (En funció de la finalitat de l'acte esportiu)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de cloenda a càrrec de l'alcalde o autoritat que presideix donant per inaugurat l'acte esportiu.

Parlaments (opció B):

- benvinguda a càrrec del regidor d'esports,

- parlaments de representants d'institucions implicades,

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) / competició esportiva / descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (Aquest acte es pot cmbinar, en el cas d'una inauguració o remodelació, amb una visita a les instal-lacions. En aquest cas, caldrà convidar també les persones relacionades amb el disseny i la construcció de l'obra)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de l'alcalde.

El comiat

L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament d'una carta d'agraïment a les primeres autoritats convidades.

Enviament de fotografies de l'acte a les primeres autoritats.

Enviament trofeus (si escau) als guardonats no assistents.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Esquema PM Barcelona.

  Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal PLANTEJAMENT És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi

 • Difusió.

  Protocol Municipal: acte col-locació d'una primera pedra CARACTERÍSTIQUES. - Simbólic. - A l'aire lliure o combinat amb espai tancat. - A peu dret. - Curt. Convidats Membres del consistori . Te puede interesar: Tratamientos generales en catalán. Administración

 • Tipos de mesas.

  Actes oficials: tipus de taules. Organizació de àpats Preparatius - Llista de convidats en funció de l'acte. - Llista dels confirmats i dels excusats per un ordre determinat (per exemple, primerament les autoritats i des-prés la resta de convidats

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees académics Càrrees académics Degá de facultat : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Director d'escola universitària : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Gerent d'universitat : - Illm. Sr. / Illma.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'unes instal-lacions CARACTERÍSTIQUES Inauguració real o oficial . És habitual fer una tallada de cinta i/o descobriment d'una placa i/o un recorregut per les instal-lacions. Convidats especials Autoritats de fora del

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.): - Síndic de Greuges. - Síndic major de la Sindicatura de Comptes. - Membre del Consell Consultiu de la Generalitat. - Delegat territorial

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tractaments Civils La Corona Tindran el tractament de SA MAJESTAT : Reis d'Espanya. Tindran el tractament d'ALTESA REIAL : Prínceps d'Espanya. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de