Logo Protocolo y Etiqueta

Inauguració d'un acte esportiu

Benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal. L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte

Se lee en 3 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu

CARACTERÍSTIQUES.

De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Autoritats de fora del municipi.

Regidor de l'àrea.

Representants d'entitats esportives (presidents, expresidents, membres, etc.).

Participants en l'acte esportiu (esportistes, àrbitres, veterans, infants, etc.).

Elements de cerimonial i/o d'organització

- Megafonia.

- Taula presidencial en una sala o pavelló adaptat, o bé tarima si l'acte és a peu dret.

- Entarimat.

- Pòdium.

- Cadires.

- Tribuna i pòdium.

- Tancament de l'espai (cordó, jardineres, cadenes, etc.).

- Banderes.

- Placa (en el cas d'una inauguració o homenatge).

- Trofeus i medalles (en el cas de competicions).

- Himnes (si escau).

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidts al lloc de l'acte

A la casa de la vila

Salutacions amb les primeres autoritats.

Recepció a la sala de plens o al despatx de l'alcalde.

Lliurament de l'obsequi institucional.

Signatura al llibre d'honor.

Desplaçament i/o comitiva amb les primeres autoritats al lloc de l'acte (a peu o amb cotxe en funció de la distància, condicions meteorològiques, mesures de seguretat, etc.).

Al lloc de l'acte

Arribada dels convidats.

Col-locació dels convidats a la sala.

Col-locació de la presidència (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments (opció A):

- benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal,

- parlaments dels representants de les institucions implicades (de menys rang a més o seguint un ordre lògic),

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) en una competició esportiva,

- descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (En funció de la finalitat de l'acte esportiu)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de cloenda a càrrec de l'alcalde o autoritat que presideix donant per inaugurat l'acte esportiu.

Parlaments (opció B):

- benvinguda a càrrec del regidor d'esports,

- parlaments de representants d'institucions implicades,

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) / competició esportiva / descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (Aquest acte es pot cmbinar, en el cas d'una inauguració o remodelació, amb una visita a les instal-lacions. En aquest cas, caldrà convidar també les persones relacionades amb el disseny i la construcció de l'obra)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de l'alcalde.

El comiat

L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament d'una carta d'agraïment a les primeres autoritats convidades.

Enviament de fotografies de l'acte a les primeres autoritats.

Enviament trofeus (si escau) als guardonats no assistents.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado