Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Inauguració d'un acte esportiu

Benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal. L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu

CARACTERÍSTIQUES.

De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Autoritats de fora del municipi.

Regidor de l'àrea.

Representants d'entitats esportives (presidents, expresidents, membres, etc.).

Participants en l'acte esportiu (esportistes, àrbitres, veterans, infants, etc.).

Elements de cerimonial i/o d'organització

- Megafonia.

- Taula presidencial en una sala o pavelló adaptat, o bé tarima si l'acte és a peu dret.

- Entarimat.

- Pòdium.

- Cadires.

- Tribuna i pòdium.

- Tancament de l'espai (cordó, jardineres, cadenes, etc.).

- Banderes.

- Placa (en el cas d'una inauguració o homenatge).

- Trofeus i medalles (en el cas de competicions).

- Himnes (si escau).

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidts al lloc de l'acte

A la casa de la vila

Salutacions amb les primeres autoritats.

Recepció a la sala de plens o al despatx de l'alcalde.

Lliurament de l'obsequi institucional.

Signatura al llibre d'honor.

Desplaçament i/o comitiva amb les primeres autoritats al lloc de l'acte (a peu o amb cotxe en funció de la distància, condicions meteorològiques, mesures de seguretat, etc.).

Al lloc de l'acte

Arribada dels convidats.

Col-locació dels convidats a la sala.

Col-locació de la presidència (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments (opció A):

- benvinguda a càrrec de l'alcalde, en el cas d'un acte municipal,

- parlaments dels representants de les institucions implicades (de menys rang a més o seguint un ordre lògic),

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) en una competició esportiva,

- descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (En funció de la finalitat de l'acte esportiu)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de cloenda a càrrec de l'alcalde o autoritat que presideix donant per inaugurat l'acte esportiu.

Parlaments (opció B):

- benvinguda a càrrec del regidor d'esports,

- parlaments de representants d'institucions implicades,

- lliurament de trofeus (intercalat en el decurs de l'acte) / competició esportiva / descobriment d'una placa / tallada d'una cinta, (Aquest acte es pot cmbinar, en el cas d'una inauguració o remodelació, amb una visita a les instal-lacions. En aquest cas, caldrà convidar també les persones relacionades amb el disseny i la construcció de l'obra)

- paraules d'agraïment per part d'un guardonat,

- paraules de l'alcalde.

El comiat

L'alcalde acompanyarà les màximes autoritats al cotxe o a peu de recinte.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament d'una carta d'agraïment a les primeres autoritats convidades.

Enviament de fotografies de l'acte a les primeres autoritats.

Enviament trofeus (si escau) als guardonats no assistents.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Estructura 1.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La convocatòria La convocatòria És el document amb què habitualment es demana la presència d'algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees académics Càrrees académics Degá de facultat : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Director d'escola universitària : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Gerent d'universitat : - Illm. Sr. / Illma.

 • Tipos de mesas.

  Actes oficials: tipus de taules. Organizació de àpats Preparatius - Llista de convidats en funció de l'acte. - Llista dels confirmats i dels excusats per un ordre determinat (per exemple, primerament les autoritats i des-prés la resta de convidats per

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tractaments Civils La Corona Tindran el tractament de SA MAJESTAT : Reis d'Espanya. Tindran el tractament d'ALTESA REIAL : Prínceps d'Espanya. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con

 • Esquema 1.

  Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament CARACTERÍSTIQUES Abans de l'acte de signatura Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes que