Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Introducció de les noves tecnologies en l'Organizació d'Actes Protocol-laris

La informática. Programes informátics. Correu electrónic multidimensional. Per mitjà d'Internet

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocolo Municipal: programes informàtics i internet

LA INFORMÀTICA

La informatització és de gran ajut també per a la organització d'actes: augmenta la productivitat, ja que els errors programàtics es redueixen de forma considerable, perquè en principi un bon programa no permet que dos actes diferents puguin tenir lloc amb les mateixes persones a la mateixa hora; que la mateixa persona rebi dues vegades la mateixa invitació, etc. I, a més, un bon programa portarà el control de les existències del magatzem en relació amb els obsequis institucionals o documentació.

Fins ara, la utilitat de la informàtica per a l'organització d'actes rau principalment en els aspectes següents:

Per mitjà de programes informàtics.

- agenda amb calendaris futurs.

- bases de dades amb tots els camps necessaris.

- trameses per mitjà d'un programa combinat de cartes i sobre.

- plantilles i models de cartes, documents i ordres del dia amb tractament de textos.

- registre de control de regals, visites, santoral, defuncions, festivitats, menús oferts, fotografies enviades, etc.

- gràfics aplicats al protocol (de taules, sales, teatres, etc.)

- programes propis d'ordenació protocol-lària per a l'elaboració de taules, presidències, relacions de convidats, etc.

- arxiu de tots els actes i els seus documents.

Per mitjà del CD-ROM

- recerca d'informació, bases de dades, etc.

- projecció de la imatge corporativa d'una institució amb edició de CD-Rom (edició de memòries i altres documents).

Per mitjà del correu electrònic multidimensional

- enviament i rebuda de missatges per correu electrònic d'una persona a una altra (textos, gràfics, imatges, sons, etc.).

- enviament de missatges d'una persona a altres: llistes de distribució.

- enviament de documents annexats per informar o per treballar-los.

Per mitjà d'Internet

- accés a bancs de dades nacionals, internacionals (fitxer d'alts càrrecs, guia breu de la Generalitat, etc.).

- accés a tota la informació disponible en aquest mitjà.

- possibilitat de fer reunions a través de la xarxa (xats, etc.).

- videoconferències: possibilitat de participar en una conferència sense desplaçar-se (permet també projecció i participació en col-loqui).

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Signatura de conveni CARACTERÍSTIQUES Acte que sol ser restringit. Convidats especials. Representants de les institucions signants . Persones del consistori i de fora que hagin estat relacionades amb els preparatius del conveni, especialment

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Esquema 1.

  Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament CARACTERÍSTIQUES Abans de l'acte de signatura Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes que

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Estructura 1.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La convocatòria La convocatòria És el document amb què habitualment es demana la presència d'algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de les banderes y Reglament de l'ús de la bandera d'Espanya Ordre de les banderes de diferents Estats a l'Estat espanyol (Es col-loquen per ordre alfabètic del nom dels Estats, en l'idioma espanyol.) Ordre de les banderes dels