Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Homenatge a una persona del municipi

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Homenatge

CARACTERÍSTIQUES

Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Membres del consistori.

Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge:

- familiars (escola, museu, laboratori, deixalleria, etc.),

- persones que poden glossar la vida de la persona homenatjada.

Elements de cerimonial i d'organització

- Medalla, obsequi, placa, etc. que rebrà la persona homenatjada.

- Embolcall i/o presentació.

- Acta d'aprovació de l'homenatge.

- Tria del text de dedicatòria i gravat.

- Llibre d'honor.

- Flors ornamentació.

- Ram de flors.

- Guàrdia de gala.

- Banderes.

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidats i lliurament d'un programa de l'acte.

Col-locació dels convidats a la sala.

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat.

Presentació de l'equip de govern.

Desplaçament a la sala.

Llocs preferents per a la família.

Col-locació de la presidència a la taula (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments:

- obertura de l'acte a càrrec de l'alcalde,

- paraules d'una o més persones per elogiar la vida o obra de la persona homenatjada,

- lliurament d'obsequi, placa, etc.,

- paraules d'agraïment del qui rep l'homenatge,

- paraules de l'alcalde.

Refrigeri o àpat restringit.

Signatura al llibre d'honor.

El comiat

L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament de fotografies de l'acte a l'homenatjat Enviament d'un recull de premsa a la persona homenatjada. 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.): - Síndic de Greuges. - Síndic major de la Sindicatura de Comptes. - Membre del Consell Consultiu de la Generalitat. - Delegat territorial

 • Esquema PM Barcelona.

  Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal PLANTEJAMENT És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi

 • Esquema de carta.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La carta La carta Aquest model de document forma part de la documentació administrativa revisada i aprovada per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Definició La carta és una comunicació

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Difusió.

  Protocolo Municipal: organización acte elecció de fill predilecte CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Membres del consistori. Relació de convidats del fill predilecte. Representants d'entitats. Elements de cerimonial i d'organització

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de les banderes de les comunitats autònomes - País Basc. - Catalunya. - Galícia. - Andalusia. - Astúries. Te puede interesar: Colocación de banderas. Uso autonómico y local - Cantàbria. - La Rioja. - Múrcia. - País Valencià.

 • Tipos de mesa.

  Protocol Municipal: Organizació de apats CARACTERÍSTIQUES. La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils Càrrees civils Advocat de l'Estat: Illm. Sr. / Illma. Sra. Alcalde de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra. Alcalde de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Illm. Sr.