Logo Protocolo y Etiqueta

Homenatge a una persona del municipi

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

Se lee en 2 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Homenatge

CARACTERÍSTIQUES

Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Membres del consistori.

Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge:

- familiars (escola, museu, laboratori, deixalleria, etc.),

- persones que poden glossar la vida de la persona homenatjada.

Elements de cerimonial i d'organització

- Medalla, obsequi, placa, etc. que rebrà la persona homenatjada.

- Embolcall i/o presentació.

- Acta d'aprovació de l'homenatge.

- Tria del text de dedicatòria i gravat.

- Llibre d'honor.

- Flors ornamentació.

- Ram de flors.

- Guàrdia de gala.

- Banderes.

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidats i lliurament d'un programa de l'acte.

Col-locació dels convidats a la sala.

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat.

Presentació de l'equip de govern.

Desplaçament a la sala.

Llocs preferents per a la família.

Col-locació de la presidència a la taula (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments:

- obertura de l'acte a càrrec de l'alcalde,

- paraules d'una o més persones per elogiar la vida o obra de la persona homenatjada,

- lliurament d'obsequi, placa, etc.,

- paraules d'agraïment del qui rep l'homenatge,

- paraules de l'alcalde.

Refrigeri o àpat restringit.

Signatura al llibre d'honor.

El comiat

L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament de fotografies de l'acte a l'homenatjat Enviament d'un recull de premsa a la persona homenatjada.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado