Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Homenatge a una persona del municipi

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Homenatge

CARACTERÍSTIQUES

Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum.

Difusió.
Esquema. Difusió.

Convidats especials

Membres del consistori.

Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge:

- familiars (escola, museu, laboratori, deixalleria, etc.),

- persones que poden glossar la vida de la persona homenatjada.

Elements de cerimonial i d'organització

- Medalla, obsequi, placa, etc. que rebrà la persona homenatjada.

- Embolcall i/o presentació.

- Acta d'aprovació de l'homenatge.

- Tria del text de dedicatòria i gravat.

- Llibre d'honor.

- Flors ornamentació.

- Ram de flors.

- Guàrdia de gala.

- Banderes.

Acollida.
Esquema. Acollida.

El desenvolupament

Arribada dels convidats i lliurament d'un programa de l'acte.

Col-locació dels convidats a la sala.

La persona homenatjada i família més directa passen al despatx de l'alcalde per ser rebuts en privat.

Presentació de l'equip de govern.

Desplaçament a la sala.

Llocs preferents per a la família.

Col-locació de la presidència a la taula (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

Parlaments:

- obertura de l'acte a càrrec de l'alcalde,

- paraules d'una o més persones per elogiar la vida o obra de la persona homenatjada,

- lliurament d'obsequi, placa, etc.,

- paraules d'agraïment del qui rep l'homenatge,

- paraules de l'alcalde.

Refrigeri o àpat restringit.

Signatura al llibre d'honor.

El comiat

L'alcalde acompanyarà la persona que rep l'homenatge a la porta d'entrada.

La resta de membres del consistori del municipi amfitrió donaran comiat als convidats al mateix lloc de l'acte.

Després de l'acte

L'agraïment

Enviament de fotografies de l'acte a l'homenatjat Enviament d'un recull de premsa a la persona homenatjada. 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees académics Càrrees académics Degá de facultat : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Director d'escola universitària : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Gerent d'universitat : - Illm. Sr. / Illma.

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte esportiu CARACTERÍSTIQUES. De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una competició esportiva. Convidats especials Autoritats de fora del municipi . Regidor de l'àrea. Representants d'entitats esportives

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Diputació Barcelona: Manual Protocol Municipal Entre les múltiples definicions que hi ha de protocol, potser la més propera al Manual que avui us presentem sigui aquella que diu que és un conjunt de normes de cortesia que cal seguir en el desenvolupament

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Estructura de una invitació.

  Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con