Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils

Càrrecs polítics i els seus tractaments: tractaments de protocol: Alcalde, Conseller, Diputat...

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils

Càrrees civils

Advocat de l'Estat: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Alcalde de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Alcalde de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Illm. Sr. / Illma. Sra.

Cap del Govern d'Andorra: M. Illtre. Sr. / M. Illtre. Sra.

Cap provincial de Correus i Telégrafs: Illm. Sr. / Illm. Sr.

Cap provincial de Tránsit: Illm. Sr. / Illm. Sr.

Cap superior de Policía: Illm. Sr.

Comissari de Policía: Illm. Sr.

Conseller de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.

Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Illtre. Sr. / Illtre. Sra.

Cònsol: Hble. Sr. / Hble. Sra.

Degá del Collegi Oficial d'Advocats: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Notaris: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Procuradors: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Registradors de la Propietat: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Degá del eos consular espanyol: Hble. Sr. / Hble Sra.

Delegat del Govern de l'Estat a la comunitat autónoma: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Delegat regional o provincial de ministeri: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Delegat territorial del Govern de la comunitat autónoma (per deferència): Illtre. Sr. / Illtre. Sra.

Diputat al Congrés deis Diputats: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Diputat del Parlament de Catalunya: Illtre.Sr. / Illtre. Sra.

Diputat provincial de Barcelona: Illm. Sr. / Illtre. Sra.

Director general de ministeri: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Eurodiputat: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Exconseller de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Sra.

Expresident de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

Expresident del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

Fiscal: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Fiscal en cap d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Interventor de la Diputació de Barcelona: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Jutge: Illtre. Sr. / Sra.

Magistrat d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Magistrat del Tribunal Superior de Justícia: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Magistrat ¡utge: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Membre de la Mesa del Parlament de Catalunya: Illtre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Illtre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Ciéncies Económiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Ciéncies i Arts: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia: M. llltre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: M. llltre. Sr. / Sra.

Notari: Illtre. Sr. / Sra.

Persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de consell comarcal: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de diputació provincial (llevat de Barcelona): Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de la Cambra de Comerç, d'lndústria i Navegació de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Diputació Provincial de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Excm. Sr. / Sra.

President de la Reial Acadèmia de Ciéncies Económiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Farmàcia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Sra.

President de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (excepte la de Barcelona): Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

President del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

President del Parlament Europeu: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President i expresident d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin Barcelona per capital: Il-ltre. Sr. / Il-ltre. Sra.

President i expresident d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin Barcelona per capital: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Regidor de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari de diputació provincial: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de conselleria (llevat de Catalunya): Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de la Diputació de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari judicial: Il-ltre Sr. / Il-lma. Sra.

Senador: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Síndic de Greuges de Catalunya: Il-ltre. Sr. / Sra.

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: Il-ltre. Sr. / Sra.

Síndic president de la Borsa de Barcelona: Il-lm.Sr. / Il-lma.Sra.

Sotsdelegat regional o provincial de ministeri: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Sotsdirector general de ministeri: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Esquema PM Barcelona.

  Introducció: plantejament y metodología. Manual Protocol Municipal PLANTEJAMENT És un fet constatable que els ajuntaments comuniquen cada vegada més les seves actuacions per mitjà de l'organització d'actes públics en què s'apleguen els habitants del municipi

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'unes instal-lacions CARACTERÍSTIQUES Inauguració real o oficial . És habitual fer una tallada de cinta i/o descobriment d'una placa i/o un recorregut per les instal-lacions. Convidats especials Autoritats de fora del

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: els actes. Simbología, lloc, els parlaments i recursos L'ordre de precedències que s'aplica en els actes municipals està determinat pel Reial decret 2099/1993 (Presidència) . Actes oficials. Reglament d'ordenació general de precedències

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocolo Municipal: Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes Article 1 La bandera d'Espanya simbolitza la nació ; és signe de sobirania, independència, unitat i integritat de

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: organización dels actes oficials TIPOLOGIA D'ACTES. Les corporacions locals són les encarregades d'organitzar molts dels actes oficials , no solament propis, sinó també d'altres institucions com ara entitats culturals, esportives

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Nadal, cavalcada de Reis Mags CARACTERÍSTIQUES Es fa el dia 5 de gener cap al vespre. Convidats especials Infants (d'institucions benèfiques o amb discapacitats o un altre criteri). Elements de cerimonial i d'organització - Banderes.