Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils

Càrrecs polítics i els seus tractaments: tractaments de protocol: Alcalde, Conseller, Diputat...

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees civils

Càrrees civils

Advocat de l'Estat: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Alcalde de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Alcalde de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Illm. Sr. / Illma. Sra.

Cap del Govern d'Andorra: M. Illtre. Sr. / M. Illtre. Sra.

Cap provincial de Correus i Telégrafs: Illm. Sr. / Illm. Sr.

Cap provincial de Tránsit: Illm. Sr. / Illm. Sr.

Cap superior de Policía: Illm. Sr.

Comissari de Policía: Illm. Sr.

Conseller de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.

Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Illtre. Sr. / Illtre. Sra.

Cònsol: Hble. Sr. / Hble. Sra.

Degá del Collegi Oficial d'Advocats: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Notaris: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Procuradors: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Degá del Collegi Oficial de Registradors de la Propietat: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Degá del eos consular espanyol: Hble. Sr. / Hble Sra.

Delegat del Govern de l'Estat a la comunitat autónoma: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Delegat regional o provincial de ministeri: Illm.Sr. / Illma. Sra.

Delegat territorial del Govern de la comunitat autónoma (per deferència): Illtre. Sr. / Illtre. Sra.

Diputat al Congrés deis Diputats: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Diputat del Parlament de Catalunya: Illtre.Sr. / Illtre. Sra.

Diputat provincial de Barcelona: Illm. Sr. / Illtre. Sra.

Director general de ministeri: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Eurodiputat: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Exconseller de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Sra.

Expresident de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

Expresident del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

Fiscal: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Fiscal en cap d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Interventor de la Diputació de Barcelona: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Jutge: Illtre. Sr. / Sra.

Magistrat d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Magistrat del Tribunal Superior de Justícia: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Magistrat ¡utge: Illm. Sr. / Illm. Sra.

Membre de la Mesa del Parlament de Catalunya: Illtre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Illtre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Ciéncies Económiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Ciéncies i Arts: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia: M. llltre. Sr. / Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Illm. Sr. / Illma. Sra.

Membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: M. llltre. Sr. / Sra.

Notari: Illtre. Sr. / Sra.

Persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President d'audiéncia provincial: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de consell comarcal: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de diputació provincial (llevat de Barcelona): Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de la Cambra de Comerç, d'lndústria i Navegació de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Diputació Provincial de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Illm. Sr. / Illma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Excm. Sr. / Sra.

President de la Reial Acadèmia de Ciéncies Económiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Farmàcia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Sra.

President de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (excepte la de Barcelona): Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

President del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / Sra.

President del Parlament Europeu: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.

President i expresident d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin Barcelona per capital: Il-ltre. Sr. / Il-ltre. Sra.

President i expresident d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin Barcelona per capital: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Regidor de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari de diputació provincial: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de conselleria (llevat de Catalunya): Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de la Diputació de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari general de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Secretari judicial: Il-ltre Sr. / Il-lma. Sra.

Senador: Excm. Sr. / Excma. Sra.

Síndic de Greuges de Catalunya: Il-ltre. Sr. / Sra.

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: Il-ltre. Sr. / Sra.

Síndic president de la Borsa de Barcelona: Il-lm.Sr. / Il-lma.Sra.

Sotsdelegat regional o provincial de ministeri: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Sotsdirector general de ministeri: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona: Il-lm. Sr. / Il-lma. Sra.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Tipos de mesa.

  Protocol Municipal: Organizació de apats CARACTERÍSTIQUES. La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Signatura de conveni CARACTERÍSTIQUES Acte que sol ser restringit. Convidats especials. Representants de les institucions signants . Persones del consistori i de fora que hagin estat relacionades amb els preparatius del conveni,

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: els actes i els discursos. Amfitrió i convidats CARACTERÍSTIQUES Segons el tipus d'acte, el format del discurs variarà : pregó, discurs/brindis, presentació formal, paraules d'inauguració o de cloenda de l'acte. Abans de l'acte Preparatius

 • Esquema de carta.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La carta La carta Aquest model de document forma part de la documentació administrativa revisada i aprovada per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Definició La carta és una comunicació

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol i Administració Municipal: els actes QUÈ COMUNIQUEM, COM HO FEM, I A QUI, QUAN, ON I PER QUÈ Els actes protocol-laris a l'Administració municipal són -com s'ha comentat anteriorment- un vehicle de comunicació de les institucions . Si ens imaginem

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Homenatge CARACTERÍSTIQUES Acte de reconeixement. De vegades, a títol pòstum. Convidats especials Membres del consistori . Totes les persones relacionades amb la persona que rep l'homenatge: - familiars (escola, museu, laboratori,

 • Difusió.

  Protocol Municipal: acte col-locació d'una primera pedra CARACTERÍSTIQUES. - Simbólic. - A l'aire lliure o combinat amb espai tancat. - A peu dret. - Curt. Convidats Membres del consistori . Te puede interesar: Tratamientos generales en catalán. Administración