Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Bibliografía, manual Protocolo Municipal de Barcelona

Libros y documentos consultados para redactar y confeccionar el manual de Protocolo Municipal de Barcelona

 

Biblioteca
Bibliografía Protocolo y Etiqueta. Biblioteca

Listado de referencias bibliográficas consultadas para la redacción del manual de Protocolo de Barcelona

BIBLIOGRAFIA.

BOE, Real Decreto 4 agosto 1983, núm. 2099/1983. Presidencia. ACTOS OFICIALES. Reglamento de Ordenación General de Precedencias en el Estado.

DE URBINA, José Antonio. El arte de invitar: su protocolo. Consejo Superior de RR.PP. de España.

DOGC, Decret 189/1981, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de protocol i cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

LÓPEZ NIETO, Francisco. Honores y protocolo. Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados.

LÓPEZ NIETO, Francisco. La documentación del protocolo. Editorial Bayer.

LÓPEZ-NIETO, Francisco. Manual de protocolo. Ariel.

Modificación de 1997 del Real Decreto 4 agosto 1983, núm. 2099/1983, artículo 12.

Revista Internacional de Protocolo. Instituto de Estudios de Protocolo.

VILARRUBIAS, Felio A. Tratado de protocolo del Estado e internacional. Ediciones Nobel.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de precedència dels quinze Estats de la Comunitat Europea (Per ordre alfabètic dels noms dels Estats en l'idioma de cadascun més reconegut internacionalment) - Belgique - België (Bèlgica) - Danemark (Dinamarca) - Deutschland

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),

 • Saluda.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda El saluda És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida.

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un acte cultural CARACTERÍSTIQUES De vegades requereix combinar l'acte protocol-lari amb una actuació cultural en el mateix escenari. Convidats especials - Autoritats de fora del municipi. - Regidor de l'àrea. - Representants

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Lliurament de la medalla de la ciutat o poble CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Persona o persones que reben la medalla (guardonades). Relació de convidats dels guardonats. Autoritats de fora del municipi.

 • Esquema de carta.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La carta La carta Aquest model de document forma part de la documentació administrativa revisada i aprovada per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Definició La carta és una comunicació

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Tipos de mesa.

  Protocol Municipal: Organizació de apats CARACTERÍSTIQUES. La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.