Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Els agraïments. Ban model

Els agraïments. Carta d'agraïment. Emissor: primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos... Receptor: segona persona del plural: us faig a mans, la vostra assistència

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model

Carta d'agraïment

En una carta formal, el tractament personal és el següent:

Emissor: primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos.

Receptor: segona persona del plural: us faig a mans, la vostra assistència.

S'ha d'evitar l'omissió de la conjunció que, amb la qual s'introdueixen les oracions de complement directe:

Us agraeixo que hagueu volgut acceptar el meu oferiment.

Les fórmules d'agraïment més comunes són les següents:

Vull agrair-vos la tramesa [...]

Us trameto, adjuntes, unes fotografies, [...]

Comiat

Us agraeixo per endavant el vostre interès i us saludo cordialment

BAN (MODEL)

Benvolguts conciutadans,

Benvolgudes conciutadanes,

El 23 d'abril, diada de Sant Jordi, se celebra una de les festes més populars i significatives de la nostra ciutat. És una festa que ens marca la plena incorporació a la primavera i que ens convida a sortir al carrer a conviure amb els nostres conciutadans. Gairebé tothom hi participa, amb la tradició d'oferir-se mútuament una rosa i un llibre. És una festa emblemàtica d'una ciutat que es vol amable, culta i lliure, una exaltació de la literatura i d'un dels productes bàsics i insubstituïbles de la nostra civilització: el llibre.

Enguany, la ciutat ofereix una nova oportunitat de passejar-hi i fa una proposta d'un caràcter ben especial. Una iniciativa promoguda pel Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Macba, omplirà els carrers i les places del barri del Raval amb un immens poema visual. La literatura i les arts plàstiques esdevindran aliades per fer visible, per traduir gràficament una mateixa aspiració: el desig de dir coses, la voluntat d'expressar els propis somnis, el dret a prendre la paraula.

Les intervencions dels artistes, escampades per espais característics d'un barri en plena reforma i revitalització com és el Raval, i les paraules que els veïns penjaran als seus balcons, configuraran aquest gran poema visual de la diada de Sant Jordi i donaran naixement a la Ciutat de les Paraules.

En fer llegibles els carrers, en fer parlar els balcons, el Raval farà evident, d'una manera ben expressiva, la funció educativa que té el fet ciutadà per si mateix. Viure en col-lectivitat, compartir un mateix espai públic, aprendre a utilitzar-lo i a conèixer-ne les normes, esdevé un procés formatiu que és part essencial del nostre bagatge com a ciutadans. Prendre la paraula, dir-hi la nostra, individualment o posant-nos d'acord amb els veïns, és també un exercici de participació democràtica i d'educació cívica.

Com a ciutadans, ens hem de felicitar per una iniciativa com aquesta de la Ciutat de les Paraules. Iniciativa amb la qual el Macba posa de manifest que és un museu que surt al carrer, que té en compte la seva vinculació al territori, el seu compromís amb els veïns i la seva aposta per acostar l'art contemporani als ciutadans.

És des de la ferma creença en aquests valors que per Sant Jordi volem remarcar que Barcelona s'està preparant per oferir-se al món l'any 2004 com a escenari d'un aplec universal, el que representarà el Fòrum Universal de les Cultures, que es fonamenta en els valors del civisme, la pau, la convivència i la tolerància.

Barcelona, i la celebració de la diada de Sant Jordi n'és una mostra, és una ciutat on aquests valors s'han consolidat.

Com a alcalde, us convido a viure i gaudir de la diada de Sant Jordi, a passejar pel Raval, a participar en les múltiples activitats que ofereix la ciutat. En definitiva, a viure la diada al carrer. Us hi espero!

Barcelona, abril de 1998

L'alcalde Joan Clos

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocolo Municipal: programes informàtics i internet LA INFORMÀTICA La informatització és de gran ajut també per a la organització d'actes: augmenta la productivitat, ja que els errors programàtics es redueixen de forma considerable, perquè en principi

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrecs eclesiàstics Càrrecs eclesiàstics Abadessa: Rvdma. M. Abat: Rvdm. P. Administrador apostòlic, si no és bisbe: Il-lm. Sr. Arquebisbe: Excm. i Rvdm. Sr. Auditor de la Rota: Mons.

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Nadal, cavalcada de Reis Mags CARACTERÍSTIQUES Es fa el dia 5 de gener cap al vespre. Convidats especials Infants (d'institucions benèfiques o amb discapacitats o un altre criteri). Elements de cerimonial i d'organització - Banderes.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Diputació Barcelona: Manual Protocol Municipal Entre les múltiples definicions que hi ha de protocol, potser la més propera al Manual que avui us presentem sigui aquella que diu que és un conjunt de normes de cortesia que cal seguir en el desenvolupament

 • Estructura 1.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La convocatòria La convocatòria És el document amb què habitualment es demana la presència d'algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una

 • Estructura de una invitació.

  Protocolo Municipal: La invitació És el document per mitjà del qual es convida algú a un acte de caràcter públic: una conferència, una celebració, un espectacle, una inauguració, etcètera. Sol tenir una estructura del contingut força constant i un estil

 • Saluda.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. El saluda El saluda És un document protocol-lari i retòric que s'utilitza per a comunicacions interpersonals breus -com ara els agraïments, les felicitacions, etc.- que no tinguin registre de sortida.

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: pregó És un discurs en què s'anuncia al públic la celebració de la festivitat i se'l convida a participar-hi. Hi assisteixen els membres de la corporació, i es convida les autoritats i personalitats de l'àmbit local (estatal o autonòmic),