Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrecs eclesiàstics

L’Església i els seus tractaments: de Abadessa a Vicari general

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

 

Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrecs eclesiàstics

Càrrecs eclesiàstics

Abadessa: Rvdma. M.

Abat: Rvdm. P.

Administrador apostòlic, si no és bisbe: Il-lm. Sr.

Arquebisbe: Excm. i Rvdm. Sr.

Auditor de la Rota: Mons.

Bisbe: Excm. i Rvdm. Sr.

Canonge: M. Il-ltre. Sr.

Cardenal: Emm. i Rvdm. Sr.

Clergue oficial de la Cambra Apostòlica: Mons.

Defensor del vincle: Il-lm. Sr.

Diaca: Rnd. Sr. o Mn.

Familiar del papa: Mons.

Fiscal de diòcesi: Il-lm. Sr.

Jutge del Tribunal Eclesiàstic: Il-lm. Sr.

Nunci apostòlic: Excm. i Rvdm. Sr.

Papa: S.S.

Prelat domèstic: Mons.

President del Tribunal Eclesiàstic: Il-lm. Sr.

Prevere: Rnd. Sr. o Mn.

Prior d'orde militar: Il-lm. Sr.

Protonotari apostòlic: Mons.

Provicari general: Il-lm. Sr.

- Religiós profés i ordenat de prevere: P.

- Religiosa professa: M.

- Superior general d'orde i de congregació religiosa: Rvdm. P. / Rvdma. M.

- Vicari general: Il-lm. Sr.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Difusió.

  Protocol Municipal: acte col-locació d'una primera pedra CARACTERÍSTIQUES. - Simbólic. - A l'aire lliure o combinat amb espai tancat. - A peu dret. - Curt. Convidats Membres del consistori . Te puede interesar: Tratamientos generales en catalán. Administración

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocolo Municipal: Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes Article 1 La bandera d'Espanya simbolitza la nació ; és signe de sobirania, independència, unitat i integritat de

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.): - Síndic de Greuges. - Síndic major de la Sindicatura de Comptes. - Membre del Consell Consultiu de la Generalitat. - Delegat territorial

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Càrrees académics Càrrees académics Degá de facultat : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Director d'escola universitària : - Illm. Sr. / Illma. Sra. Gerent d'universitat : - Illm. Sr. / Illma.

 • Tipos de mesa.

  Protocol Municipal: Organizació de apats CARACTERÍSTIQUES. La presidència, les precedències i l'ordenació dels convidats. Les taules han d'estar presidides per l'amfitrió o, si escau -cessió obligada o per deferència-, per la persona de més categoria.

 • Esquema 1.

  Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament CARACTERÍSTIQUES Abans de l'acte de signatura Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes