Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Tractaments de protocol. II

Tractaments civils. Govern i alts càrrecs de la política, de la Magistratura i de l'Administració. Tractaments eclesiàstics. Tractaments militars

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: Tractaments de protocol

Tindran el tractament d'IL-LUSTRE SENYOR/A (Il-ltre Sr. / Il-ltre. Sra.):

- Síndic de Greuges.

- Síndic major de la Sindicatura de Comptes.

- Membre del Consell Consultiu de la Generalitat.

- Delegat territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència).

- Membre de la Mesa del Parlament de Catalunya (senadors).

- Diputats al Parlament de Catalunya.

- Jutge.

- Membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

- Notari.

- Secretari judicial.

- President i expresidents d'altres organismes territorials elegits per sufragi universal amb seu a Girona, Lleida i Tarragona.

Tractaments eclesiàstics

Sa Santedat (S.S.): Papa.

Eminentíssim i Reverendíssim Senyor (Emm. i Rvdm. Sr.): Cardenal.

Excel-lentíssim i Reverendíssim Senyor (Excm. i Rvdm. Sr.):

- Arquebisbe.

- Bisbe.

- Nunci apostòlic.

Il-lustríssim Senyor (Il-lm.Sr.):

- Administrador apostòlic, si no és bisbe.

- Defensor del vincle.

- Fiscal de diòcesi.

- Jutge del Tribunal Eclesiàstic.

- President del Tribunal Eclesiàstic.

- Prior d'orde militar.

- Provicari general.

- Vicari general.

Mare (M.): Religiosa professa.

Molt Il-lustre Senyor (M. Il-ltre. Sr.): Canonge.

Monsenyor (Mons.): Títol que es dóna a determinats càrrecs o dignitats eclesiàstics designats pel papa, com ara protonotaris apostòlics, clergues oficials de la Cambra Apostòlica, prelats domèstics, familiars del papa o auditors de la Rota, entre d'altres.

Mossèn (Mn.):

- Diaca.

- Prevere.

Pare (P.): Religiós profés i ordenat de prevere.

Reverend Senyor (Rnd. Sr.):

- Diaca.

- Prevere.

Reverendíssim/a Pare/Mare o Reverendíssim/a Senyor/a (Rvdm. P. / Rvdma. M. o Rvdm. Sr. / Rvdm. Sra.):

- Abat.

- Abadessa.

- Superior general d'orde i de congregació religiosa.

Tractaments militars

Tindran el Tractament d'EXCEL-LENTÍSSIM SENYOR (Excm. Sr.):

- Almirall.

- Capità general.

- Contraalmirall en cap.

- General.

- Governador militar.

- Tinent general.

- Vicealmirall.

Tindran el tractament d'IL-LUSTRÍSSIM SENYOR (Il-lm. Sr.):

- Capità de navili.

- Coronel.

- Fiscal de tribunal territorial.

- President de tribunal militar territorial.

- Tinent coronel.

Nota: El CÀRREC anirà sempre precedit del TRACTAMENT, i el NOM i COGNOMS, respectivament. Exemple:

- Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley President de la Generalitat de Catalunya.

 

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Signatura de conveni CARACTERÍSTIQUES Acte que sol ser restringit. Convidats especials. Representants de les institucions signants . Persones del consistori i de fora que hagin estat relacionades amb els preparatius del conveni,

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: organización dels actes oficials TIPOLOGIA D'ACTES. Les corporacions locals són les encarregades d'organitzar molts dels actes oficials , no solament propis, sinó també d'altres institucions com ara entitats culturals, esportives

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Ordre de les banderes de les comunitats autònomes - País Basc. - Catalunya. - Galícia. - Andalusia. - Astúries. Te puede interesar: Colocación de banderas. Uso autonómico y local - Cantàbria. - La Rioja. - Múrcia. - País Valencià.

 • Biblioteca

  Listado de referencias bibliográficas consultadas para la redacción del manual de Protocolo de Barcelona BIBLIOGRAFIA. BOE, Real Decreto 4 agosto 1983, núm. 2099/1983 . Presidencia. ACTOS OFICIALES. Reglamento de Ordenación General de Precedencias en

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Esquema 1.

  Protocol Municipal: Acte oficial d'agermanament CARACTERÍSTIQUES Abans de l'acte de signatura Aquest tipus d'actes es fan, normalment, a partir d'una sol-licitud que atorga la Comissió Europea (Secretaria General), d'acord amb un preprograma d'actes

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Tractaments de protocol per ordre alfabétic. Graus militars Graus militars Almirall: Excm. Sr. Capità de navili: Il-lm. Sr. Capità general: Excm. Sr. Te puede interesar: Los tratamientos de cortesía a lo largo de la historia (con