Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de Valencia V

En tot moment s'ha de prestar atenció al desenrotllament dels actes, evitant parlar, bromejar, etc.

 

Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent
Falleras Mayores. Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

60. Desenrotllament.

a) En tot moment s'ha de prestar atenció al desenrotllament dels actes, evitant parlar, bromejar, etc.

b) Cal evitar donar peu a què la gent s'acoste o es faça fotografies durant els actes. La persona que pot autoritzar la realització de fotografies és el/la vicepresident/a què assistix.

c) Quan s'acoste el moment de desfilar, es prendrà el lloc corresponent en silenci i de forma ordenada. Cada persona haurà de fixar-se en el que fan les companyes precedents per a no començar a desfilar sense saber què fer. En tot moment s'haurà de mirar cap avant, prestant atenció al desenrotllament de l'acte.

d) Per la passarel-la es desfilarà de forma assossegada, sense arribar a lenta, i sempre somrient el públic a manera d'agraïment.

e) Una vegada col-locades en l'escenari s'evitarà parlar amb les companyes tant a dreta com a esquerra. En cas de coincidir ambdós Corts d'Honor també s'ha d'evitar distraure l'atenció de les infantils.

f) L'objectiu prioritari serà centrar l'atenció en el desenrotllament de l'acte i els/les protagonistes del mateix.

g) Cal aplaudir en els actes sempre que no es porte res en les mans (rams, regalets..). Quan s'interpreten Himnes cal esperar que finalitze per complet música i lletra per a aplaudir.

61. Finalització.

a) A l'abaixar de l'escenari es procedirà de la mateixa manera que al pujar. És a dir, es desfilarà de forma assossegada i sempre somrient. La baixada sempre es realitzarà per parelles.

b) Per a abandonar el recinte, es farà de forma ordenada, ocupant el lloc corresponent en la comitiva, evitant fer comentaris de l'acte presenciat i sempre atenent a les indicacions dels acompanyants.

c) Cada persona serà tornada al seu respectiu domicili per l'acompanyant corresponent. No hi ha possibilitat què es torne amb un familiar llevat que siga autoritzat pel/la Vicepresident/a què en eixe moment presidisca l'acte.

d) És obligatori arribar al domicili amb el pentinat i indumentària complets.

Apartat VIII: dels viatges

62. Al llarg de l'exercici faller podran ser diversos els viatges que, tant fora de la província de València com en l'estranger, hagen de realitzar les Falleres Majors de València i les Corts d'Honor (Castelló, Alacant, Burgos, Múrcia...)

63. Els viatges seran costejats i programats per la Junta Central Fallera (allotjament, menjars, transport). Els gastos particulars fora del protocol seran abonats per cada una de les xiquetes/senyoretes. No es permetrà anar per mitjans propis a cap viatge oficial, ja que el desplaçament es considera oficial, i serà la Junta Central Fallera qui dispose dels mitjans necessaris i oportuns per a realitzar-lo. Qui no complisca amb esta norma, podrà ser exclosa de la comitiva oficial en la ciutat de destinació.

64. Les eixides es realitzaran amb autobús, sent el punt de partida la seu de la Junta Central Fallera on cada una de les components de la Cort d'Honor acudirà amb els seus propis mitjans. Esta circumstància podrà donar-se també en algun acte ordinari que serà avisat amb anterioritat. Per a això seran convocades a una hora determinada i concreta, la qual sempre s'ajusta a les necessitats pròpies del viatge, i l'incompliment de l'horari no paralitzarà l'eixida de la comitiva, quedant-se fora de la mateixa qui la incomplira. A la tornada, els pares o persones responsables de la seua recollida, hauran d'estar en el lloc i l'hora indicats.

65. Cada xiqueta/senyoreta tindrà la responsabilitat d'acudir amb la indumentària requerida per la Junta Central Fallera per a cada moment.

66. L'oblit de qualsevol complement necessari per a vestir-se de valenciana deixarà a la component fora de la comitiva.

67. En la majoria d'ocasions eixiran des de València pentinades de valenciana. Si no fóra així rebran informació prèvia de la Junta Central Fallera

68. Les Falleres Majors de València i les components de la Cort d'Honor hauran d'assumir el protocol de la ciutat que visitem, moltes vegades alié a la Junta Central Fallera.

69. Quan acabe l'oficialitat dels actes, cada una de les senyoretes disposarà de temps lliure, prèviament establit. Durant el mateix deixaran de ser responsabilitat de la Junta Central Fallera i hauran de comportar-se adequadament, sent conscients de la seua posició i responsabilitat, procurant garantir el descans i el compliment dels horaris que els permeta estar en perfectes condicions per al següent acte programat.

Apartat IX: dels familiars

70. La figura dels pares passarà, obligatòriament, a un segon terme. És impossible des de la Junta Central Fallera afegir al protocol, el nombre de persones que sumen els familiars en la comitiva oficial. En la majoria de casos ens regim per protocol oficial (Ajuntament, Generalitat, Diputació, Festes d'Alacant, Castelló, Burgos, Múrcia...), en el que no es contempla l'assistència de familiars/acompanyants com a comitiva, ni amb privilegis, entrades, o llocs reservats.

71. la Junta Central Fallera no tindrà cap obligació amb els familiars excepte, en el cas de les infantils, mantindre'ls informats dels dies i horaris en què les seues filles són requerides per la Junta Central Fallera

72. Els pares assistiran, de forma oficial, únicament als actes que la Junta Central Fallera els convide. En eixe cas hauran de respectar el lloc que se'ls haja assignat.

73. En el cas de les senyoretes, les parelles hauran de mantindre's, obligatòriament, allunyats/des d'elles en tot acte protocol-lari. El protagonisme correspon a Fallera Major i/o Corts d'Honor i ha de respectar-se.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: Brasil.

  Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: Brasil Uso del teléfono móvil - celular en Brasil La forma de saludar al descolgar el teléfono es: "Alô". Para despedirse al terminar la conversación: "Techau". Los brasileños consideran una descortesía, una

 • Falleras Mayores de Torrent

  Manual de protocolo. Falleras Mayores de Valencia 31. Cualquier tipo de arreglo que afecte la indumentaria oficial será realizada únicamente por los talleres de los indumentaristas oficiales, y deberá ser comunicado a la Vicepresidenta de Protocolo. 32.

 • Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: Francia.

  Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: Francia Uso del teléfono móvil - celular en Francia El saludo más utilizado para contestar al teléfono es: "Allô". Al terminar la conversación y despedirse utilizan: "Au revoir". Los franceses suelen hablar

 • Imagen Protocolo

  Los manuales de buenas costumbres. El buen gobierno o serie de principios de procuración tanto del orden social y público -urgentes disposiciones orientadas a proscribir el desorden público- (A propósito de los bandos de buen gobierno véase Centro de

 • Grupo de amigos charlando

  ¿Cuál es el origen de la palabra cortesía? La cortesía es una forma de comportamiento humano universal El origen de la palabra cortesía lo encontramos en la vida de la corte , en la que los cortesanos seguían una serie de pautas sociales que les distinguía

 • Imagen Protocolo

  Los manuales de buenas costumbres. Teniendo ya un conocimiento de las primeras obligaciones a que el hombre se constituye desde que la razón empieza a desarrollarse en su mente, y a formarle parte de la sociedad, necesario es pasar a imponernos en aquellos

 • Convenciones sociales sobre el saludo. Sociabilidad y buenos modales

  Convenciones sociales sobre el saludo. Sociabilidad y buenos modales 5. Las formas de saludo Presentamos a continuación los primeros resultados de una investigación que traemos entre manos (cf. nota final). Tiene por objeto analizar, mediante una entrevista

 • Imagen Protocolo

  Hay personas que con su sola presencia siembran alegría y paz porque con su propio ser y su elegancia interior contribuye al bienestar y al bien-ser de los demás. Nuestro comportamiento ha de caracterizarse siempre por una buena educación , por el afán