Logo Protocolo y Etiqueta

Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte IV.

Sobre les distincions honorífiques muncipals.

Se lee en 2 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

SOBRE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES MUNICIPALS.

Art. 19. Les distincions honorífiques que concedeix l'Ajuntament de Calvià la forma i característiques de les quals seran definides per acord plenari són les següents:

a) Títol de Ciutadà/ana Predilecte/a de Calvià. només podrà recaure en persones residents en aquest municipi.

b) Títol de Ciutadà/ana Adoptiu/va. recaurà en persones naturals no residents en aquest municipi.

c) Medalla de Calvià, en les seves categories d'or, plata i bronze. s'atorgaran per distingir serveis que tenguin caràcter extraordinari i podran concedirse tant a persones naturals en vida o a títol pòstum com a persones jurídiques o entitats.

d) Títol de Batle Honorari.

e) Títol de Regidor Honorari.

f) Clau d'Or de Calvià. es concedirà a tots els Caps d'Estat estrangers que visitin oficialment l'Ajuntament de Calvià.

g) Clau de Plata. la concedirà el Ple a proposta de la Batlia-Presidència a aquelles personalitats que visitin el terme.

h) Visitant Il-lustre. el títol de Visitant Il-lustre podrà ser concedit a proposta de la Batlia-Presidència a aquelles personalitats que visitin el municipi i siguin rebuts oficialment a l'Ajuntament.

i) Medalla al Mèrit de Calvià.- serà atorgada a aquelles persones de rellevants mèrits artístics, professionals, esportius, empresarials, laborals o a aquelles que hagin duit a terme accions de caràcter humanitari, solidari, etc. a proposta de Batlia, amb la prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament.

j) Medalla a la solidaritat, labor humanitària i representació cívica atorgadas a proposta de l'Area de Benestar Social i Participació Ciutadana i aprovada pel Ple de l'Ajuntament.


  • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
  • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
  • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
  • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
  • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
  • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado